Πέλη Γαλίτη – Κυρβασίλη

Ο ανθρώπινο πόνος είναι κοινός για όλους και βοηθάει να το σκεφτόμαστε αυτό, προκειμένου να μειωθεί η ένταση με την οποία βιώνουμε το γεγονός.

Subscribe to Email