Σ. Σ. Χαρκιανάκη -Μητροπ. Αὐστραλίας Στυλιανοῦ

Οἱ βασικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων εἶναι θεόσδοτες

ἄρα δέν ὁδηγοῦν ἀπαραιτήτως

σέ ἀνταγωνισμούς κι ἀλληλοσπαραγμό.

Ἐκφράζουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ πού προβλέπει:

νά χρειαζόμαστε γιά νά κοινωνοῦμε

νά δίνουμε γιά νά χαιρόμαστε

νά παίρνουμε γιά νά εὐγνωμονοῦμε.

 

Subscribe to Email