Ἀθηναΐδος Σκαρδάση -Μαυρικάκη

Τίς γκρεμισμένες γέφυρες

θά ξαναχτίσουμε!

Τίς γέφυρες

πού μᾶς ἔφερναν μέ σιγουριά

ἀπό τίς στέππες τοῦ ἀτομισμοῦ

στούς ζείδωρους βιότοπους

τοῦ σύ καί τοῦ ἐμεῖς.

Αὐτή ὅμως τή φορά

μέ πιό στέρια ὑλικά θά οἰκοδομήσουμε.

Ἀντί γιά πέτρα μέ τῆς ταπείνωσης τό γρανίτη

κι ἀντί γι’ ἀσβέστη

μέ τήν ἄσβηστη ἀγάπη

πρός τό Θεό καί τό συνάνθρωπο.

 

 

 

 

Subscribe to Email