Τάσου Λειβαδίτη

Τό βράδυ ἔχω βρεῖ ἕναν ὡραῖο τρόπο νά κοιμᾶμαι.

Τούς συγχωρῶ ἕναν-ἕναν ὅλους.

Ἄλλοτε πάλι θέλω νά σώσω τήν ἀνθρωπότητα,

ἀλλά ἐκείνη ἀρνεῖται.

Subscribe to Email