Μητροπολίτη Κυρήνης Αθανασίου

 Το δόσιμο σε Σένα, αγάπη,

κι ο θάνατος για Σένα ζωή,

γιατί πρωτοδόθης Αγάπη

κι απέθανες για μένα Ζωή.

Η πρόσκληση δείγμα αγάπης

κι η απάντηση μετουσία ζωής

 το σμίξιμο ένωση αγάπης,

θάνατος του θανάτου απ’ τη Ζωή.

Σ’ αγαπώ και πεθαίνω

και πεθαίνοντας ζω,

ζώντας δε πεθαμένος,

ατελεύτητα ζω!

Subscribe to Email