Περάσαμε τη ζωής μας

μαζεύοντας πληροφορίες.

Στο τέλος

χάσαμε τη γνώση τ’ ουρανού.

Νίκος Αρβανίτης

Subscribe to Email