Γιά τούς σύγχρονους ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν χρόνο, ἀλλά θά ἤθελαν νά διατηρήσουν μία μικρή, ἔστω, καθημερινή σχέση μέ τό Χριστό, γράφτηκε τοῦτο τό βιβλίο ἀπό τόν π. Ἀνδρέα Ἀγαθοκλέους. Προσευχές καί κείμενα, ὅλα μικρά, ὥστε νά γίνεται ἡ προσευχητική μελέτη «μιά στιγμή» ἐπικοινωνίας – κοινωνίας πού θά στοχεύει «γιά πάντα», στήν αἰώνια σχέση μαζί Του καί διά μέσου Του μέ ὅλο τόν κόσμο.

Subscribe to Email