• Μετρήσεις επιστημόνων έχουν δείξει πως ο ψυχικός πόνος του ερωτικού χωρισμού έρχεται σε οξύτητα αμέσως μετά τον ψυχικό πόνο που βιώνουμε από το θάνατο αγαπημένου προσώπου.
  • Για να εξελισσόμαστε, πρέπει να θυμόμαστε.
  • Είναι μεγάλη πρόκληση πνευματικής ανάπτυξης ο ερωτικός χωρισμός, γι’ αυτό και πονάει άγρια.

 

Subscribe to Email