Βλέπουμε ἀληθινά, μονάχα ὅταν χάσουμε τό πολύτιμο  πού εἴχαμε. Τό ἀντικρύζουμε τότε στήν ἐσωτερική του διάσταση, σέ ἕνα ἐπίπεδο ἀφθαρσίας καί θάμβους: προϊδεασμός τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Κυριάκος Χαραλαμπίδης

Subscribe to Email