Τήν πλήρη, ἀκριβή καί μοναδική κατανόηση τῆς ἱστορίας κατέχει μόνο ὁ Θεός, πού θά μᾶς τήν ἀποκαλύψει τελικά στήν Κρίση

Ἀρχιμ. Παῦλος Ἐγγλεζάκης

Subscribe to Email