Μητρ. Κυρήνης Ἀθανασίου Κυκκώτου

 

Κι αὐτή τή νύκτα

ἐπερίμενα

πώς θά ’ρθῃς,

μά Ἐσύ

ἀκόμα νά φανῇς,

κι ἔκανες

τά ὄνειρά μου

πάλιν στάκτη.

Μά ποῦ νά ’ρθῇς,

ποῦ νά φανῇς;

ἀφοῦ τήν καρδιά μου

ἔχω κλειστή,

ποῦ νά ’μπῃς;

 

Subscribe to Email