(ἀποσπάσματα)

                                                                         Εἶδα τόν καπετάνιο νά γελᾶ

Μέ τήν πίπα του στό στόμα νά καπνίζει

Ἐνῶ τό καράβι του βούλιαζε.

  

Συλλαβίζουμε καί τά χρόνια περνοῦν

Κι ἐμεῖς μαθητές ἀνεπίδεκτοι μαθήσεως

  Δέν μποροῦμε νά πᾶμε στήν ἄλλη σελίδα. 

                                                                                                                                     

  Ἄν σᾶς ἀπογυμνώνω

Εἶναι γιατί μέσα στήν ψυχή μου ὑπερεκχειλίζει ἡ ἀγάπη

Ἄν σᾶς ἀπογυμνώνω

Εἶναι γιά ν’ ἀποζητήσετε τή λαμπρή στολή,

Γιά τή μεγάλη γιορτή πού πλησιάζει.

 

Subscribe to Email