Κυριάκου Χαραλαμπίδη

Βλέπουμε ἀληθινά, μονάχα ὅταν χάσουμε τό πολύτιμο  πού εἴχαμε. Το ἀντικρύζουμε τότε στην ἐσωτερική του διάσταση, σέ ἕνα ἐπίπεδο ἀφθαρσίας καί θάμβους: προϊδεασμός τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

 

Subscribe to Email