Θανάση Παπαθανασίου

Διάλογος εἶναι νά ἀκούσεις ὄντως τόν ἄλλον (κι ὄχι ἕνα φάντασμά του πού ἴσως ἔχεις στόν νοῦ σου ἀντ’ αὐτοῦ), διάλογος εἶναι νά ἀκούσει ὁ ἄλλος ὄντως ἐσένα (κι ὄχι ἕνα φάντασμά σου πού ἴσως ἔχει στόν νοῦ του ἀντ’ ἐσοῦ). Διάλογος εἶναι συνάντηση κατά τήν ὁποία ὁ καθένας εἶναι κατ’ ἀρχάς διατεθειμένος νά κάνει χῶρο στόν ἄλλον. Ἄν ἡ συνάντηση αὐτή τολμηθεῖ, μπορεῖ κάτι νά καρπίσει ἤ, τοὐλάχιστο νά φανεῖ καλύτερα ποιά εἶναι ἡ πραγματική πραγματικότητα.

 

Subscribe to Email