Κλαίρης Ἀγγελίδου

Ἀγνοούμενο μόλις δέκα μηνῶν…

Τοῦ φύτεψαν μία σφαίρα

στό κεφάλι οἱ Ἀττίλες.

Ἔγειρε χαμογελώντας

στῆς μάνας του τήν ἀγκαλιά

σάν πουλάκι π’  ἀναζητᾶ φωλιά.

Ἐκείνη δέν μπόρεσε

στά χέρια νά τό κρύψει.

Ἔγειρε δακρυσμένη τό κεφάλι

καί ξεψύχησε ἀπ’  τή λαβωματιά.

Στό ἴδιο κασελάκι

σέ ξένη γῆ θάψανε τά ὀστά

σαράντα χρόνια μετά.

Δακρυσμένη ἡ Δικαιοσύνη.

 

 

Subscribe to Email