Μοναχοῦ Μωυσῆ Ἁγιορείτη

Γιά νά συμβουλέψεις κάποιον, θά πρέπει να ’ρθεῖ γονατιστός καί μέ δάκρυα, γιά νά βεβαιωθεῖς ὅτι ἔχει ὅλη τήν εἰλικρίνεια μέ τό μέρος του καί τότε νά τοῦ πεῖς κάτι γιά τό ὁποῖο εἶσαι πέρα γιά πέρα βέβαιος.

Subscribe to Email