Κλαίρης Ἀγγελίδου

Τί ξέρουμε ἀλήθεια οἱ ἄνθρωποι

γιά τά ἁπλά πράγματα

τῆς κάθε μέρας;

Τή θάλασσα, τόν ἥλιο, τά τζιτζίκια

πού ὅσο ὁ ἥλιος κατακαίει τραγουδοῦν

γιά τό βουνό, τά δέντρα

καί τίς πεταλοῦδες

μέ τ’ ἀμέτρητα χρώματα;

Τί ξέρουμε ἀλήθεια

γι’ αὐτούς πού συναντοῦμε

καί προσπερνοῦμε βιαστικά

χωρίς μία καλημέρα

χωρίς ἕνα χαμόγελο;

Τί ξέρουμε γιά τήν ἀγάπη;

Πῶς μᾶς ξεφεύγει σάν τήν ἄμμο

καί μένουμε μέ χέρια ἀδειανά;

Τί ξέρουμε οἱ ἄνθρωποι ἀληθινά;

 

 

Subscribe to Email