Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα

Η πίστη μας έχει τις καταβολές της στην ελληνική γλώσσα και την ελληνική θεολογία. Έχουμε συνηθίσει ότι η Εκκλησία μας αποκαλείται η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας. Αλλά ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί ότι μέχρι την επανάσταση του 1917 η Εκκλησία μας αποκαλείτο η Ορθόδοξη Ελληνοκαθολική Ρωσική Εκκλησία.

Ακόμη δηλαδή και στην ονομασία της Εκκλησίας μας ενυπήρχε το ελληνικό στοιχείο. Γιατί όμως; Επειδή, όπως γνωρίζουμε από την ιστορία του χριστιανισμού, μόνον η πρώτη γενιά των χριστιανών ήσαν Εβραίοι εξ αίματος και εξ ανατροφής. Όμως τα Ευαγγέλια εγράφησαν ήδη όχι στα Εβραϊκά, αλλά στα Ελληνικά. Διότι η ελληνική γλώσσα ήταν τότε η γλώσσα της λογοτεχνίας της ολόκληρης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.”

Και ο Απόστολος Παύλος, όντας, όπως έλεγε ο ίδιος στις επιστολές του, «Εβραίος εξ Εβραίων», έγραφε τις επιστολές του όχι στην εβραϊκή γλώσσα, αλλά στην ελληνική. Δηλαδή, η χριστιανική πίστη εξ αρχής διδάχθηκε και παραδόθηκε στις επόμενες γενιές στην ελληνική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια όλου του έτους τελούμε από κοινού μαζί σας τις Θείες Λειτουργίες του Ιερού Χρυσοστόμου, όπως και τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου στις ιδιαίτερες εορτές. Όλες αυτές οι Λειτουργίες συντάχθηκαν στην ελληνική γλώσσα και μεταφράσθηκαν στη σλαβονική γλώσσα από τα Ελληνικά. Όπως επίσης και εκείνες οι ψαλμωδίες, που ακούμε κατά τον Όρθρο και τον Εσπερινό, με εξαίρεση, βεβαίως, των ψαλμών, οι οποίοι είχαν κάποτε συνταχθεί στην εβραϊκή γλώσσα πολύ πριν από τη Γέννηση του Χριστού.

Οι εκκλησιαστικοί ύμνοι, που ακούμε, οι ψαλμωδίες του Εσπερινού και του Όρθρου, οι ψαλμωδίες του Οκτώηχου, του Τριωδίου, όλα αυτά συντάχθηκαν κάποτε στην ελληνική γλώσσα και μεταφράσθηκαν στη σλαβονική γλώσσα. Γι᾽ αυτό μέχρι σήμερα η πίστη μας είναι ορθόδοξη ελληνοκαθολική. Και κάθε φορά, καθώς εισερχόμαστε στο ναό του Θεού και παρακολουθούμε τις ακολουθίες, ακούμε λόγια, τα οποία εγράφησαν κάποτε στην ελληνική γλώσσα, ενώ τώρα ηχούν στη σλαβονική γλώσσα, στη γλώσσα των ημετέρων προγόνων.

Γι᾽ αυτό τον μόνον λόγο τουλάχιστον οφείλουμε την ευχαριστία μας στον ελληνικό λαό για το ότι στο δικό του καιρό μάς έδωσε την αγία ορθόδοξη πίστη. Οι πρώτοι ιεράρχες ακόμη της Ρωσικής Εκκλησίας δεν ήταν Ρώσοι, αλλά Έλληνες, και επί μερικούς αιώνες η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελούσε τμήμα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

 Πηγή: Ρομφαία

Subscribe to Email