Άλφρεντ Άντλερ

Κάθε ανθρώπινο πλάσμα επιδιώκει τη σημαντικότητα. Οι άνθρωποι όμως θα κάνουν πάντοτε λάθη εάν δεν αντιλαμβάνονται το γεγονός ότι ολόκληρη η σπουδαιότητα τους πρέπει να βρίσκεται στη συνεισφορά τους για τη ζωή των άλλων.

Subscribe to Email