(ΔΑΚΡΥΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ)

Μητροπολίτη Προικονήσου Ἰωσήφ

 

Παγκόσμια γλώσσα δέν εἶν’ ἡ μουσική –

Ρωτῆστε τούς κωφούς καί μογιλάλους.

Παγκόσμια γλώσσα δέν εἶναι τά χρώματα κ’ ἡ ὀμορφιά –

Ρωτῆστε τούς ἀμβλύωπες καί ἀομμάτους.

Παγκόσμια γλώσσα δέν εἶναι μήτε τό χαμόγελο,

οὔτε κἄν ὁ ἔρωτας

Ἡ γλώσσα ἡ παγκόσμια καί οἰκουμενική εἶναι τά δάκρυα.

Αὐτά καί μόνο.  Ἀποκλειστικῶς αὐτά.

Τά δάκρυα.

 

 

Subscribe to Email