Ὀδυσσέα Ἐλύτη

Μπορῶ νά γίνω εὐτυχισμένος μέ τά πιό ἁπλά πράγματα

καί μέ τά πιό μικρά…

Καί μέ τά καθημερινότερα τῶν καθημερινῶν.

Μοῦ φτάνει πού οἱ ἑβδομάδες ἔχουν Κυριακές.

Μοῦ φτάνει πού μ’ ἀγαπᾶνε τέσσερις ἄνθρωποι.

Πολύ…

Μοῦ φτάνει πού ἀγαπάω τέσσερις ἀνθρώπους.

Πολύ…

Πού δέν φοβᾶμαι νά θυμᾶμαι.

Πού δέ μέ νοιάζει νά μέ θυμοῦνται.

Πού μπορῶ καί κλαίω ἀκόμα.

Καί πού τραγουδάω… μερικές φορές…

Πού ὑπάρχουν μουσικές πού μέ συναρπάζουν.

Καί εὐωδιές πού μέ γοητεύουν…

 

 

 

Subscribe to Email