Θεοδόση Νικολάου 

Ὅταν κοίταξες τόν οὐρανό

τ’ ἀστέρια σοῦ φάνηκαν

αἰχμές ἀπό πυροφόρα βέλη

πού κατευθύνονταν μέ στόχο τήν καρδιά σου.

Γι’ αὐτό φοβᾶσαι τό σκοτάδι·

κι ὅμως μονάχα μιά διάτρητη καρδιά

μπορεῖ νά γεμίσει ἀπό ἀγάπη.

 

 

Subscribe to Email