π. Χαράλαμπου Παπαδόπουλου

Ὅταν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀναφερόμαστε στή σχέση μέ τόν Θεό, μιλᾶμε γιά μία πράξη ἐλευθερίας. Σέ μία σχέση δέν ὑπάρχουν δεδομένα. Ἀπό τή στιγμή πού θά θεωρήσεις τόν ἄνδρα ἤ τή γυναίκα σου δεδομένους τούς ἔχασες. Ὅταν  μία σχέση πού εἶναι ζωντανή νοηθεῖ ὡς κάτι στατικό καί αὐτονόητο, τότε διαλύεται καί καταρρέει. Ἄν ἔχει μία ὀμορφιά ἡ ζωή, εἶναι ὅτι δυσκολεύεσαι νά τήν προσδιορίσεις. Σέ  ξαφνιάζει σέ ἐκπλήσσει.

Subscribe to Email