ΤΟ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Νικηφόρου Βρεττάκου

Δέν ξέρω, μά δέν ἔμεινε καθόλου σκοτάδι.

Ὁ ἥλιος χύθηκε μέσα μου ἀπό χίλιες πληγές.

Καί τούτη τή λευκότητα πού σέ περιβάλλω

δέ θά τή βρεῖς οὔτε στίς Ἄλπεις, γιατί αὐτός ὁ ἀγέρας

στριφογυρνᾶ ὡς ἐκεῖ ψηλά καί τό χιόνι λερώνεται.

Καί στό λευκό τριαντάφυλλο βρίσκεις μία ἰδέα σκόνης.

Τό τέλειο θαῦμα θά τό βρεῖς μοναχά μές στόν ἄνθρωπο:

λευκές ἐκτάσεις πού ἀκτινοβολοῦν ἀληθινά

στό σύμπαν καί ὑπερέχουν. Τό πιό καθαρό

πράγμα λοιπόν τῆς δημιουργίας δέν εἶναι τό λυκόφως,

οὔτε ὁ οὐρανός πού καθρεφτίζεται μές στό ποτάμι, οὔτε

ὁ ἥλιος πάνω στῆς μηλιᾶς τ’ ἄνθη. Εἶναι ἡ ἀγάπη.

 

 

 

Subscribe to Email