Μητροπολίτη Προικοννήσου Ιωσήφ

Νά προσέχεις τά μεγάλα κομποσχοίνια!

Ὅλα τά μεγάλα νά τά προσέχεις!

Τά μεγάλα λόγια,

τά μεγάλα δῶρα,

τίς μεγάλες εὐχές,

τίς μεγάλες μετάνοιες,

τούς μεγάλους κανόνες,

  • πλήν τοῦ ἑνός ἐκείνου, τοῦ Ἀνδρέου Κρήτης -

τίς μεγάλες εὐλάβειες,

τίς μεγάλες ἀρετές.

Καί πρίν ἀπ’ ὅλα,

καί πάνω ἀπ’ ὅλα,

τίς μεγάλες σιγουριές!

 

Τρία μικρά νά προσέχεις:

                        Τά μικρά παιδιά,

                                        τά μικρά μυαλά

                                                        καί τίς μικρές ὧρες!

 

 

Subscribe to Email