ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Θεοδόση Νικολάου

 

Αὐτο πού ἀρχίζει σέ κάποια στιγμή

Κάποια στιγμή θά τελειώσει.

Μά ὅσο ὑπάρχει ὁ κόσμος αὐτός

Κάθε πράγμα πού τελειώνει

Γίνεται ὁ σπόρος πού λαχταρᾶ μιάν ἄλλη ζωή.

Πολιτεῖες χάνονται, καί πολιτεῖες ἔρχονται καί πάλι στή ζωή,

Οἱ ἄνθρωποι πεθαίνουν καί οἱ ἄνθρωποι πολλαπλασιάζονται,

Καί ὁ ἀναδασμός τῆς γῆς δέν ἔχει τέλος.

 

Γι᾽αὐτό καί ὅσο ὑπάρχει ὁ κόσμος αὐτός,

Καί δέν φαίνεται στόν ὁρίζοντα ὁ καπνός

πού θά καλύψει τήν ὀμορφιά του,

Ὅσο ὁ οὐρανός εἶναι ἀκόμα ἀνοιχτός

Ἀξίζει καί τό Σπίτι αὐτό νά στέκει

Καί εἶναι δίκαιο νά ὑπάρχει

Ὡς ἡ μόνη καταφυγή τῶν ἐνοίκων του.

 

Subscribe to Email