Όποιος αγαπά, πονάει. Όποιος αγαπά, θυσιάζεται. Όποιος αγαπά, προσφέρεται.

Αρχιμ. Ανανίας Κουστένης

Subscribe to Email