ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ

                                                                                      Μητροπολίτη Κυρήνης Ἀθανασίου

Χάραξες

τ’ ὄνομά μας

στό ξύλο τῆς Ἐδέμ.

Θάψαμε

τά ὄνειρά μας

στόν πύργο τῆς Βαβέλ

κι ἄδειασε

ἡ καρδιά μας

ἀπό Θεόν, Θεέ.

Ἰυγμός στό σύμπαν,

ὁ λυγμός βαρύς,

λαρινή ἡ ἐλπίδα,

πίσω ἀπ’ τό ἔρεβος Ἐσύ.

 

 

Ἰυγμός= κραυγή ὀδύνης

Λαρινός = σιτευτός, παχύς

Ἔρεβος = σκοτάδι

 

 

Subscribe to Email