Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος Νικολάου

Στίς 18 Αὔγουστου 2004 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἡ Ἀδελφή Μαριάμ, ἡ γνωστή μας κυρία Μαρούλα, σέ ἡλικία 79 ἐτῶν. Βέβαια, εἶναι πράγμα δύσκολο καί συγχρόνως ἐπικίνδυνο νά μιλήσει κανείς γιά ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι μέ τή μαρτυρική ὑπομονή καί τήν ἀσάλευτη πίστη τους στόν Χριστό ἔχουν γίνει πραγματικό κατοικητήριο τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ. Τολμοῦμε, ὅμως, νά τό κάνουμε αὐτό ὡς ἕνα πνευματικό χρέος καί ὡς ἕνα ἱερό μνημόσυνο πρός τή φωτεινή αὐτή λαμπάδα, πού ἐπί σειρά ἐτῶν, ἐνῶ αὐτή ἔλιωνε κυριολεκτικά στό κρεβάτι τοῦ πόνου καί τῆς ταλαιπωρίας, ἐν τούτοις ἐφώτιζε ὅλους ὅσοι τήν γνώριζαν ἤ τήν ἐπισκέπτονταν-ὄχι μόνο ἀπό τήν πόλη μας, ἀλλά καί ἀπό ὁλόκληρη τήν Κύπρο καί ἔξω ἀπό αὐτήν- δείχνοντάς τους μέ τό ταπεινό παράδειγμά της τήν ἀπλανῆ ὁδό τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς χαριτώσεως.

Ἡ ἀδελφή Μαριάμ, πού γιά τριάντα καί πλέον χρόνια ἦταν καθηλωμένη τελείως στό κρεβάτι, ἔδειξε τέτοια ὑπομονή καί πίστη μπροστά στόν πόνο καί τήν ἀσθένειά της, ὥστε ἔχει ἀποδειχθεῖ ἕνας σύγχρονος μάρτυρας πού ποτέ της δέν γόγγυζε, ἀλλά ὅλα της τά λόγια στολίζονταν μέ τό ἐπιφώνημα «Δόξα σοι ὁ Θεός!».

Ἡ Ἀδελφή Μαριάμ, ἡ πραγματική αὐτή παρηγοριά καί μητέρα χιλιάδων ἀνθρώπων, ἦταν πραγματικά μία ζωντανή μαρτυρία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ἦταν μία ἐπαλήθευση τοῦ Εὐαγγελίου στή σύγχρονη ὀρθολογιστική καί ὑλιστική ἐποχή μας καί μία ἀπάντηση στά ἀτελείωτα "γιατί" πού προβάλλουμε ὅλοι μας μπροστά στόν πόνο καί τίς θλίψεις μας. Ὅσοι πήγαιναν κοντά της γιά νά τῆς συμπαρασταθοῦν καί νά τήν παρηγορήσουν, τελικά ἔφευγαν αὐτοί ὠφελημένοι καί πιό δυνατοί γιά συνέχιση τοῦ πνευματικοῦ τους ἀγώνα.

Πολλές ἦταν οἱ θεῖες ἐπισκέψεις καί παρηγοριές πού εἶχε, οἱ ὅποιες καί τή στήριζαν, ὅπως διαβάζουμε καί στά συναξάρια τῶν Μαρτύρων. Ἡ πιό χαρακτηριστική περίπτωση εἶναι ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ μετά ἀπό πολλούς πειρασμούς καί θλίψεις, ἡ ὁποία ὄχι μόνο ἔδωσε χαρά καί δύναμη στήν ψυχή της, ἀλλά καί γέμισε μέ ἄρρητη εὐωδία ὁλόκληρο τό δωμάτιό της.

 Εἶχε τήν εὐλογία νά λάβει τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2000 τό Μέγα καί Ἀγγελικό Σχῆμα. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς μακαριστῆς Ἀδελφῆς Μαριάμ ἐψάλη εἰς τόν Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Παντανάσσης Καθολικῆς στίς 19 Αὐγούστου στίς 3.00μ.μ. προϊσταμένου τοῦ Μητροπολίτη καί παρισταμένων πλήθους ἱερέων καί κόσμου, οἱ ὁποῖοι προσέτρεξαν ἀπό νωρίς γιά νά πάρουν τήν εὐχή της γιά τελευταία φορά καί νά δώσουν τόν τελευταῖο ἐν Κυρίῳ ἀσπασμό εἰς τήν πνευματική τους μητέρα. Τό πολύαθλο καί μαρτυρικό λείψανό της ἐτάφη εἰς τό κοιμητήριο τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λεμεσοῦ. Ἄς ἔχομεν τήν εὐχή της καί τό φωτεινό παράδειγμά της ἄς εἶναι πάντοτε ὁδηγός στή ζωή μας. Αἰωνία της ἡ μνήμη!

 

 

 

Subscribe to Email