Ἐπισκόπου Λήδρας κ.Ἐπιφανίου Ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος, ἐπίσκοπος Κωνσταντίας, εἶναι ἕνας ἐκ τῶν στύλων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, μαζὶ μὲ τὸν Ἀπόστολο Βαρνάβα. Ἡ παρουσία του καὶ ἡ προσωπικότητά του, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ θαυμαστὴ ἐπιφάνεια τοῦ ἱεροῦ καὶ μαρτυρικοῦ λειψάνου τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, συνετέλεσαν ὥστε νὰ καθιερωθεῖ τὸ αὐτοκέφαλο τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τὸ 425 μ.Χ.

Subscribe to Email