π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

      Είναι αλήθεια ότι οι συνθήκες ζωής μας σήμερα δεν βοηθούν στην ηρεμία, στη σιωπή, στην αυτοσυγκέντρωση.

Κάτι που στο παρελθόν ήταν δεδομένο, σήμερα θα πρέπει να το παλεύεις για να το έχεις.

Ίσως είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε πως η άσκηση της εποχής μας συνίσταται

  • στην προσπάθεια να μαζέψουμε το νου που διασκορπίζεται σε πολλές υποθέσεις·
  • να σιωπήσουμε από τις περιττές και άσκοπες κουβέντες στα τηλέφωνα και στις συναντήσεις·
  • να μελετήσουμε την Αγία Γραφή και τα συγγράμματα των Πατέρων – που τα βρίσκουμε εύκολα –
  • φιλοσοφώντας κάποιες φορές τα γραφόμενα.
Subscribe to Email