π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

       Φαίνεται ότι η αντίληψη πως «η Αλήθεια βρίσκεται μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία» δεν είναι ορθή. Το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει όλη την Αλήθεια για το Θεό και τον άνθρωπο και τον κόσμο, αυτό είναι ορθό. Όμως και σε άλλες θρησκείες, όπως και φιλοσοφίες, και σε συγκεκριμένους ανθρώπους ακόμα, μπορούμε να βρούμε κάποιες αλήθειες. Άλλωστε, πλασμένοι ως εικόνες του Θεού όλοι, μπορούμε να αναζητούμε, είτε ατομικά είτε ως κοινωνίες, την «ποθεινή πατρίδα» μας.

       Ποιος μπορεί να εμποδίσει το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει όποιο θέλει που είναι δεχτικός, έστω και αν δεν γνωρίζει θεωρητικά την ύπαρξή Του; Ασφαλώς η Εκκλησία έχει, ως σώμα Χριστού, το «Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το ζωοποιόν», αλλά Εκείνο «όπου θέλει πνέει», κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη.

       Χωρίς, λοιπόν, να ισοπεδώνεται ή να μειώνεται η Ορθόδοξη Εκκλησία έναντι των άλλων θρησκειών ή ομολογιών, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός πως και αυτές έχουν αναζητήσει και σε ένα βαθμό μπορούν να κατέχουν αλήθειες που μπορούν να δείξουν την Αλήθεια, το Φως, τη Ζωή.

       Άλλο είναι να θεωρούμε ελλιπή την Αλήθεια της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και να την ταυτίζουμε με τις άλλες θρησκείες, και άλλο να αναγνωρίζουμε πως ο Θεός μας δεν περιορίζεται αλλά διευρύνεται, ώστε όλοι οι άνθρωποι να Τον γνωρίσουν και να συνδεθούν μαζί Του για να γίνουν «μία ποίμνη, με ένα ποιμένα». Όπως και άλλο είναι να ομολογούμε την ορθότητα της Ορθοδοξίας, ως την Αποκάλυψη που έκαμε ο Θεός στον κόσμο, ώστε να μπορέσουν όποιοι θέλουν να βρουν την όντως Ζωή, και άλλο να φανατιζόμαστε και να εγκλωβίζουμε το Θεό της Αλήθειας και της ελευθερίας σε στεγανές συμπεριφορές που δεν είναι ο εαυτός Του.

        Ένας από τους ανθρώπους που μπόρεσαν «να δουν το Θεό μέσα από άλλη ματιά» ήταν ο πολιτικός και φιλόσοφος Μαχάτμα Γκάντι. Στη βία απάντησε με υποχώρηση, στην πολυλογία με σιωπή, στην εκμετάλλευση με φτώχεια.

       Μεταφέρω κάποια λόγια του, ως αποφθέγματα που αποκαλύπτουν τη βαθειά πνευματικότητά του αλλά και την ευλογία του Θεού της Αλήθειας, ώστε να Τον γνωρίζουν και άλλοι «δι’ άλλης οδού».

  • Κανείς δεν μπορεί να με πληγώσει χωρίς τη συγκατάθεσή μου.
  • Τη μέρα που η δύναμη της αγάπης θα υπερνικήσει την αγάπη της δύναμης, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη.
  • Πρέπει να ζούμε σαν να πρόκειται να πεθάνουμε αύριο και να μελετάμε σαν να πρόκειται να ζήσουμε για πάντα.
  • Ένας δειλός είναι ανίκανος να δείξει αγάπη. Αυτό είναι προνόμιο των γενναίων.
  • Ο Θεός δεν έχει θρησκεία.
  • Πρέπει να είσαι η αλλαγή που θέλεις να έρθει.
  • Το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει το «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» είναι ότι θα καταλήξει να κάνει όλον τον κόσμο τυφλό.
  • Ευτυχία είναι όταν αυτά που σκέφτεσαι, αυτά που λες και αυτά που κάνεις βρίσκονται σε αρμονία.
  • Η ελευθερία δεν αξίζει τίποτα, αν δεν συμπεριλαμβάνει την ελευθερία να κάνεις λάθη.

 

 

Subscribe to Email