π. Ανδρέα Αγαθοκλέους

Η ακολουθία της Αναστάσεως άρχισε φέτος εντός του ναού και όχι έξω από το ναό, όπως συνηθίζεται. Αυτό μπορεί να γίνει σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως δύσκολες καιρικές συνθήκες, απαγόρευση κατακτητών, κλπ. Οι μελλοντικοί θα προσθέτουν και τον φόβο του κορωνοϊού… Έτσι, «κεκλεισμένων των θυρών» ακούστηκε το πανανθρώπινο μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού.

Μου θύμισε την εμφάνισή στους μαθητές Του «των θυρών κεκλεισμένων» (Ιω. 20,19). Συγκεντρωμένοι «διά τον φόβον των Ιουδαίων» έρχεται, στέκεται στη μέση και τους λέει: «Ειρήνη υμίν». Και στους σημερινούς μαθητές Του, που βρίσκονται κλεισμένοι στα σπίτια τους, διά τον φόβον του θανάτου, εξέρχεται του ναού, «των θυρών κεκλεισμένων», και τους λέει: «Ειρήνη υμίν».

Η Ανάσταση του Χριστού, σίγουρα, δεν αποδεικνύεται ως γεγονός πιστευόμενο. Όχι με την έννοια «πίστευε και μη ερεύνα», αλλά ως εμπειρία που πηγάζει από την εμφάνιση του Αναστάντος. Η εμπειρία αυτή γίνεται βεβαίωση όταν την έχουν πολλοί. Τότε, ως συλλογική εμπειρία και μάλιστα για δύο χιλιετίες, κατατάσσεται στις «αποδείξεις».

Η εμφάνιση του Αναστάντος, γίνεται με τρόπο προσωπικό, ιδιαίτερο για τον καθένα, μυστικό και μη κατανοητό για όσους καθόλου δεν την έχουν βιώσει. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να πει ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ή ν’ απαντήσει ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ, αν δεν είναι σίγουρος.

Αν ο Χριστός δεν εμποδίστηκε από τις κλειστές πόρτες να εμφανιστεί στους μαθητές Του, κι αν η Εκκλησία δεν εμποδίζεται από τις κλειστές πόρτες των ναών να διαλαλήσει στα πέρατα της οικουμένης την Ανάσταση του Κυρίου της, μπορεί να εμποδίσουν τα όποια μέτρα να συναντήσουμε στην καρδιά μας τον Αναστάντα;

Το πρόβλημα δεν είναι ο χώρος – αν και σαφώς είναι σημαντική η στέρηση της παρουσίας του λαού του Θεού στους ναούς – αλλά η καρδιά. Αν η θύρα της καρδιάς είναι κλειστή, με τη ψυχρή πίστη, την αμετανοησία και τα πάθη, τότε καμιά εμφάνιση του Αναστάντος δεν θα συμβεί σε μας.

Κι αν «των θυρών κεκλεισμένων» ακούστηκε φέτος το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ο Κύριος, ως νικητής του θανάτου, έχει τη δύναμη να συντρίψει την αδυναμία, τη ψυχρότητα και την εμπάθειά μας, χαρίζοντάς μας τη χαρά και την ειρήνη Του, αφού όλοι προερχόμαστε από Αυτόν και για όλους ανασταίνεται. Αρκεί να του απλώσουμε το χέρι, εκφράζοντας την επιθυμία για προσωπική ανάσταση.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ αδελφοί!

 

Subscribe to Email