Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου

Πρέπει, χωρίς άλλο, εκείνος όπου έτυχε  το έλεος του Θεού, να είναι ελεήμων.

Subscribe to Email