Μητροπολίτη Κάλλιστου Ware

Αν έχουμε τόσα πολλά διαζύγια στη σύγχρονη κοινωνία μας, τούτο οφείλεται κυρίως στο ότι οι σύντροφοι είναι στην πράξη απρόθυμοι να δεχτούν τη συζυγική άσκηση, και ίσως αυτό δεν τους το έχει πει ποτέ κανένας.

Subscribe to Email