Ιερομονάχου Νεκταρίου Κουτλουμουσιανού

Οἱ δωρεές τοῦ Χριστοῦ… εἶναι εὐλογίες πνευματικές, τίς ὁποῖες τίς ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι μας. Ἄς δίνουμε λοιπόν· ἄς δίνουμε την καρδιά μας, ἄς δίνουμε τόν ἑαυτό μας, ἄς δίνουμε ὅ,τι ἔχουμε μέσα ἀπό τήν ψυχή μας για τούς ἀδελφούς μας. Νά δίνουμε τήν ἀγάπη μας, νά δίνουμε τή συγγνώμη μας, καί νά συγχωροῦμε, ὅπως μᾶς συγχωράει ὁ Κύριός μας ὅλους. Ἐνῶ ὅλοι μας θέλουμε τό συγχώριο Του –καί οἱ ζωντανοί καί οἱ κεκοιμημένοι– λέμε (γιά συγχώριο μιλᾶμε) καί «Θεός σ’χωρέσ’ τον, Θεός σ’χωρέσ’ τον», καί τό θέλουμε, γιατί νά μήν τό δίνουμε; Γιατί ὅταν τό δίνουμε… θά μᾶς ἀφήσει κι ἐμᾶς τίς ὀφειλές μας.

Subscribe to Email