Ιερομον. Νεκταρίου Κουτλουμουσιανού

Λίγες εἶναι οἱ χαρές οἱ ἀνθρώπινες, ἐλάχιστες. Οἱ περισσότερες εἶναι μαυρίλες, γιατί ἔχουν ἁμαρτία, ἔχουν πάθη, ἔχουν ἀδυναμίες. Ἀλλά μᾶς ἔχει δώσει ἐλπίδα ὁ Σταυρός! Γιατί ὁ ἐσταυρωμένος Χριστός ἀναστήθηκε, κι ἐκεῖ εἶναι ἡ ἐλπίδα μας, στήν Ἀνάστασή Του. …

Νά σταυρώσουμε τά πάθη μας καί τις ἁμαρτίες μας καί τά ἐλαττώματά μας ὅλα ἐπί τοῦ σταυροῦ πού φέρουμε, γιά νά ἀναστηθοῦμε καί νά ζοῦμε ἀναστημένοι.

Subscribe to Email