Μητροπολίτη Ἰλαρίωνος Ἀλφέγιεφ 

Ἡ ζωή χωρίς προσευχή, χωρίς κοινωνία μέ τό Θεό εἶναι μόνο παρατεινόμενο γιά χρόνια ταξίδι  πρός τό ἀναπόφευκτο τέλος, ἀργός θάνατος, «ζωή νεκρωμένη», ὅπως ἐκφράζεται ὁ ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος. Ζοῦμε τόσο, ὅσο ἐπικοινωνοῦμε μέ τό Θεό καί ἡ κοινωνία μέ τό Θεό συμβαίνει μέσω τῆς προσευχῆς.

Subscribe to Email