Βενέδικτου Εγγλεζάκη - Αρχιμανδρίτου Παύλου

Η απουσία χριστιανικής σκέψης, ακόμα και όταν συνοδεύεται από τη χριστιανική πράξη, δεν είναι υγιές φαινόμενο. Όπως δεν είναι αρκετό να ελέγχει η χριστιανική διδαχή το λάθος, χωρίς να λέει πώς θα διορθωθεί, όχι γενικά, αλλά στη συγκεκριμένη κοινωνία και ιστορική  συγκυρία στην οποία απευθύνεται.

Subscribe to Email