Μητροπολίτη Διοκλείας Κάλλιστου Wave

Κάθε σωστή άσκηση του αυτεξουσίου μας προϋποθέτει εκ προïμίου την παρουσία της χάριτος του Θεού και αν δεν προηγηθεί η χάρις δεν μπορούμε να αρχίσουμε να ασκούμε τη βούλησή μας σωστά.  Σε κάθε αγαθή επιθυμία μας και πράξη, η χάρη του Θεού είναι εξαρχής παρούσα.  Η συνεργασία μας με τον Θεό είναι γνήσια ελεύθερη, αλλά τίποτε στις καλές μας πράξεις δεν είναι αποκλειστικά δικό μας.  Η ανθρώπινη συνεργασία μας, σε κάθε σημείο της, αποτελεί έργο του Αγίου Πνεύματος.

Subscribe to Email