• Δεν υπάρχει μεγαλύτερος τόπος από την καρδιά. Αν έχουμε καρδιά θα σωθούμε και θα σώσουμε.

 

  • Η εκκλησία δεν είναι Θρησκεία, αλλά το τέλος της Θρησκείας.

 

  • Ο Θεός της Θρησκείας είναι νεκρός. Είναι ο Θεός του πολιτισμού και των πολιτισμένων.
Subscribe to Email