Από το Γεροντικό

Είπε ο Αββάς Ποιμήν για τον Αββά Ιωάννη τον Κολοβό, ότι παρακάλεσε τον Θεό και σηκώθηκαν τα πάθη απ’ αυτόν και έγινε αμέριμνος. Και πήγε σε ένα γέροντα και του είπε:

  • Βλέπω τον εαυτό μου να αναπαύεται και να μη έχει κανένα πόλεμο.

Και του λέει ο γέρων:

  • Πήγαινε, παρακάλεσε το Θεό, να σου ξαναφέρει τον πόλεμο, καθώς και τη συντριβή και την ταπείνωση όπου είχες πρώτα. Γιατί μες από τους πολέμους προοδεύει η ψυχή.

Παρακάλεσε λοιπόν. Και σαν ήλθε ο πόλεμος, ποτέ δεν ξαναζήτησε πλέον να απαλλαγή από αυτόν. Αλλά έλεγε «Δός μου, Κύριε, υπομονή στους πειρασμούς».

 

Subscribe to Email