Θεοδόση Νικολάου

Μεγάλη ἡ δόξα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κύπρου.

Φορεῖ σάκκο σάν αὐτοκράτορας

Κρατεῖ σκῆπτρο σάν αὐτοκράτορας

Καί ὑπογράφει σάν αὐτοκράτορας

Διά κινναβάρεως.

 

Ἡ φήμη του ὅμως δέν εἶναι μόνο Ἀρχιεπίσκοπος πάσης Κύπρου

Ἀλλά Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου.

Πρῶτα τό Νέας Ἰουστινιανῆς

Πού πολλές φορές παραλείπεται

Χάριν συντομίας

Ἤ καί ἀπό ἄγνοια.

 

Νέα Ἰουστινιανή . . . Νέα Ἰουστινιανή . . .

Ποῦ εἶναι ἡ παλιά καί ποῦ ἡ νέα;

Μήτε παλιά ὑπάρχει, μήτε νέα.

Ἐκεῖ πού ἦταν, ἄλλες πολιτεῖες τώρα ζοῦν

Μέ ξένα ὀνόματα καί ξένους ἀνθρώπους,

Ἤ μονάχα τό σίδερο ἀναταράζει τή μνήμη

Καθώς ἀνοίγει τά καινούρια αὐλάκια.

Μνήμη πού καίει χωρίς νά καίγεται

Καημός πού δέν δροσίζει.

 

Νέα Ἰουστινιανή . . .

Σκόλοπας πού ἀκατάπαυστα διατρυπᾶ

Τίς φτεροῦγες τῆς αὐτοκρατορικῆς δόξας

Ἀσήκωτη ἄγκυρα στήν ἔπαρση.

 

 

Subscribe to Email