Μπερντιάεφ Ν. Α

Ο άνθρωπος είναι ον σεξουαλικό, ένα χωρισμένο ήμισυ̇ αισθάνεται διαρκώς λειψός, ατελής, ωθούμενος από μια δύναμη που το υποχρεώνει να αναζητά την ολοκλήρωση, το πλήρωμα, όχι μόνο στην σφαίρα της ψυχής, αλλά και στο επίπεδο του σώματος.

Στον άνθρωπο η σεξουαλικότης δεν είναι απλώς μια ειδική λειτουργία, συνδεδεμένη με τα σεξουαλικά του όργανα̇ διαρρέει όλο τον οργανισμό του, πηγάζει από τα έγκατα του είναι του.

Subscribe to Email