Λουκά Χριστοφόρου – Ακαδημαϊκού

Στην απόλυτη αρχή του σύμπαντος, 13.8 δισεκατομμύρια έτη στο παρελθόν, όλα ήταν ασύλληπτα πυκνή άυλη ενέργεια: ΦΩΣ. ορατό και κυρίως αόρατο ΦΩΣ. Στην πρωταρχική αυτή ενέργεια, στο αρχέγονο φως, υπήρχε ό,τι είναι αναγκαίο για την εξέλιξη του σύμπαντος και της ζωής. Από αυτό, το αρχέγονο φως, μέσω των αέναων μετασχηματισμών του, προήλθαν όλες οι μορφές της ενέργειας και της ύλης που έκτοτε υπήρξαν και που σήμερα υπάρχουν1,2. Το φως διαμόρφωσε την εξέλιξη του σύμπαντος και διαμορφώθηκε από αυτή. Η αέναη αλλαγή οδήγησε σε έναν κόσμο δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων αστέρων, σε "άπειρα" φώτα.

Subscribe to Email