Κυριάκου Χατζηϊωάννου

 

Οἱ Κύπριοι δέν ἦταν πανσπερμία˙

ἦταν γενιά εὐλογημένη ἀπ’ τούς θεούς.

Γιατί,

πῆραν ἀπό τήν νῆσο Σαλαμίνα τή θεϊκή καταγωγή

ἀπό τούς Ἀθηναίους τή σοφία

ἀπ’ τούς Ἀρχαίους τή βασιλική μεγαλοπρέπεια

ἀπό τούς Ἐτεοκυπρίους τή θελκτικότατα τῆς Ἀφροδίτης

κι ἀπ’ τούς Ἀρκάδες

τῆς γῆς τούς δουλευτάδες

τήν τέχνη

τά ὄρη νά κάνουν πεδιάδες.

 

Ἦταν ἡ Κύπρος στήν ἀρχαιότητα ἡ Μακαρία

καί στούς Χριστιανούς ἦταν ἡ Νῆσος ἡ Ἁγία.

 

 

 

Subscribe to Email