Ἀρχιμ. Παύλου Παπαδόπουλου

Χριστιανική ζωή δέν σημαίνει κατήφεια, σοβαροφάνεια, καθωσπρεπισμός, μάτια αὐστηρά, βλέμματα κατσουφιασμένα, "πρέπει" καί "ὄχι". Χριστιανική ζωή σημαίνει ἐλευθερία, χαρά, ἐνθουσιασμός, πραότητα, ταπείνωση, συγχώρεση, ἀγάπη...σημαίνει "ΝΑΙ" στήν Ζωή, σημαίνει "ΝΑΙ" στήν αἰώνια ζωή.

Ὁ χριστιανός Ζεῖ τήν ζωή γιά νά βρεῖ τήν Ζωή διαμέσου τῆς χριστιανικῆς ἄσκησης ἡ ὁποία δέν καλλιεργεῖ τήν μιζέρια ἀλλά τήν πνευματική σπιρτάδα πού ὁ κάθε ἄνθρωπος θά ἔπρεπε νά ἔχει. Ἐάν γίνεται κάτι διαφορετικό (διαμέσου τῆς χριστιανικῆς ἀσκήσεως) ὁ χριστιανός θά πρέπει νά ἐξετάσει τά κίνητρα τῆς ἄσκησής του τά ὁποῖα μᾶλλον ἔχουν ἐγκλωβιστεῖ στό «γράμμα τοῦ νόμου».

Ὁ χριστιανός θά πρέπει νά "γλεντᾶ", ἐάν εἶναι ἐφικτό, κάθε ἡμέρα, πίνοντας καί τρώγοντας Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, συμμετέχοντας στό πνευματικό πανηγύρι τῆς Θείας Λειτουργίας, θωπεύοντας τό Ἄκτιστο καί μετέχοντας στήν Χάρη.

Ἡ χριστιανική ζωή εἶναι τό πρότυπο ζωῆς, εἶναι ἡ ζωή διαμέσου τῆς Ζωῆς καί γι’αὐτό ὁ χριστιανός καλεῖται νά Ζήσει τήν ζωή δηλαδή νά ζεῖ ἐν Χριστῷ, νά ζεῖ δηλαδή διά τοῦ Χριστοῦ καί γιά τόν Χριστό, ὥστε νά γίνει ἀπό αὐτήν τήν ζωή αἰώνιος μέτοχος τῆς Ζωῆς.

Subscribe to Email