Μαρίας Μουρζᾶ

Ἀνεξερεύνητες οἱ βουλές τοῦ Θεοῦ:

Σήμερα ἐδῶ, αὔριο ἀλλοῦ

Σήμερα φτωχοί, αὔριο πλούσιοι

Σήμερα μαζί καί αὔριο χώρια.

 

Μέ τίς ἀποσκευές στό χέρι

Ἕτοιμοι γιά νέα πορεία

Χωρίς διαμαρτυρίες

Χωρίς παράπονα.

 

Εὐγνωμονώντας πάντα

Αὐτόν

Πού ὁρίζει

τίς στεριές καί τίς θάλασσες·

 

Αὐτόν

Πού πατρικά καί διακριτικά

Μᾶς σώζει

Ἀπ’ τίς ἐπιλογές μας.

 

Ὁ Θεός εἶναι παντοῦ

Ποιός ἔχει μάτια νά Τόν βλέπει;

Ποιός ἔχει καρδιά

νά Τοῦ δοθεῖ καί νά Τοῦ παραδοθεῖ

Κατά πάντα καί διά πάντα;

 

Ὁ Θεός εἶναι παντοῦ

Ἄδικα κλαῖμε.

 

 

 

Subscribe to Email