Από τη Θεραπευτική Κοινότητα Αγία Σκέπη ανακοινώνεται ότι οργανωμένοι πλανόδιοι, κυκλοφορούν σε πολυσύχναστους δρόμους ή γραφεία, και ισχυριζόμενοι ότι είναι από την Αγία Σκέπη, παραπλανούν με σκοπό να πουλήσουν διάφορα αντικείμενα όπως περιοδικά, ημερολόγια, φράουλες και άλλα. Πολλοί από αυτούς, στην προσπάθειά τους να κερδίσουν την εμπιστοσύνη καλοπροαίρετων πολιτών, αναφέρονται και σε ιερείς ή άτομα στενά συνδεδεμένα με το έργο του προγράμματος.Η Αγία Σκέπη ουδέποτε χρησιμοποιεί πλανόδιους πωλητές ή επαίτες για να αντλήσει πόρους. Τέτοιου είδους προσέγγιση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αποστολή της, η οποία είναι να επιστρέψει στην κοινωνία άτομα με δεξιότητες και αξιοπρέπεια.

Subscribe to Email