Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 17.08.2022

  • 16.08.2022

  • 15.08.2022

 

Ὅ,τι καί νά πεῖς γιά τήν Παναγία

μένει τό μυστύριό Της ἀπρόσιτο,

ἐκτός ἄν τό Πνεῦμα τ

ό Ἅγιο σοῦ τό ἀποκαλύψει.

Ὅπως συμβαίνει στή Λειτουργία.

Ἡ Λειτουργία στή γιορτή τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου

γίνεται ἀποκάλυψη τοῦ μυστηρίου καί μένεις στή σιωπή...

Subscribe to Email